TETRECOM


Technology of Eye Tracking in Reading and Comprehension

Diagnostická pomůcka k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků  založená na technologii eye trackingTETRECOM umožní rozpoznat znalost písmen a čísel u začínajících školáků. Dokáže odhalit silné stránky i obtíže ve čtení písmen a čísel dříve, než se naplno projeví, a to i před návštěvou specializovaného zařízení.

Proč naši technologii využít

Včasný screening obtíží

Cílená intervence

Zkušenosti z výzkumu

Profesionální odborný tým

jak to funguje

TETRECOM dokáže určit, zda dítě umí správně pojmenovat tiskací a psací písmena české abecedy a čísla 0 – 20. Software TETRECOM sleduje dráhu pohybu očí dítěte, změří čas, za který dítě písmena nebo čísla přečte. Odhalí též problémy v udržení směrovosti při čtení a přechodu na další řádek. Vygeneruje protokol z testování, umožní sdílet výsledky mezi školou a rodiči a zaznamená vývoj čtení písmen a čísel v čase u konkrétního dítěte. 

Pro screening budete potřebovat standardní počítač, snímač očních pohybů Tobii Eye Tracker 5 a náš software TETRECOM. V našem balíčku účastníci kurzu získají zdarma licenci TETRECOM na jeden rok s možností prodloužení, odbornou příručku s pokyny a metodikou, instalační programy a diplom pro žáky. Prodloužení licence na každý další rok je zpoplatněno v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami a ceníkem. Pro podporu vám může být k dispozici náš konzultant. 

Screening klienta odborníkem

Počítač/notebook s monitorem

Snímač očních pohybů

TETRECOM aplikace/software

Protokol s výsledky

s čím pomůžeme

Výhodou naší technologie je včasné a rychlé zjištění nedostatků. Problém se řeší v akutní fázi. Chceme předejít fixaci obtíží a šetřit dětem drahocenný čas v době, kdy je dítě objednáno a čeká na vyšetření ve školském poradenském zařízení.   

Výsledky vyšetření pomocí aplikace TETRECOM pomohou identifikovat děti, u kterých můžeme včasnou intervencí minimalizovat obtíže ve čtení, psaní a matematice.

Neznalost písmen může ztížit pochopení významu čteného textu. Snižuje se tím komfort dítěte ve třídě, což může mít přesah do chování dítěte a následně vést ke zvýšené zátěži učitelů i rodičů. 

Vyšetření umožní identifikovat správně přečtená písmena, chybně přečtená písmena, odchylky v artikulaci hlásek i písmena, která dítě nepřečte. Pro více informací klikněte zde.

Pomůcku lze využít napříč všemi metodami prvopočátečního čtení.

A navíc testování TETRECOMem děti baví! 

naši partneři a patroni

Prodejce moderních kompenzačních pomůcek a poskytovatel poradenství v této oblasti. 

Technologie je vyvíjena díky podpoře Technologické agentury ČR (TP01010015). 

Tobii Pro je světovým lídrem ve výzkumných řešeních technologie snímače očních pohybů.

Naše nadřazené pracoviště, které podporuje projekt jak finančně, tak i pomocí s operativou a kontakty.

Více o Spektře

Již více než 30 let dodáváme kompenzační pomůcky a asistivní technologie pro osoby s různými formami hendikepu. Zaměřujeme se jednak na lidi s obtížemi v oblasti zrakového vnímání, jednak na osoby s omezením v oblasti motoriky, komunikace či kognitivních funkcí.

Naším cílem je, aby se ke každému z našich klientů dostala pomůcka, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám a schopnostem. Proto klademe zásadní důraz na správnou diagnostiku. Zkušenosti, které jsme díky tomu získali, jsme zúročili nejen při práci s lidmi s postižením, ale také při vývoji softwarového vybavení pro tuzemský trh i zahraniční výrobce.

Více o TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Její hlavní úlohou je příprava a realizace programů státní podpory, jejichž smyslem je podnítit propojení výzkumných organizací aplikovaného výzkumu s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a k hospodářskému růstu České republiky. Mezi další úkoly TA ČR patří rozvoj nových nástrojů na podporu užší výzkumné spolupráce akademického sektoru s podnikatelskou sférou i státní správou. Význam inovativních řešení napříč všemi obory je akcentován ve všech programech TA ČR. Pro státní podporu aplikovaného výzkumu a inovací a Agenturu samotnou je nejdůležitější uplatnění výsledků podpořených projektů v praxi. 

Více o Tobii Pro

Vyvíjíme a prodáváme zařízení a služby pro technologii snímání očních pohybů, které dnes používá více než 3 500 společností a 2 500 výzkumných institucí, včetně všech 50 nejlepších světových univerzit. Tobii Pro je divizí skupiny Tobii Group, která vyvíjí špičkovou technologii snímání očních pohybů od roku 2001. Další informace: www.tobiipro.com

Více o PdF UP

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy. Více na https://www.pdf.upol.cz/

zapojené školy a odborná zařízení

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc | www.logopaed.cz

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. | Šumperkwww.schola-viva.cz

Základní škola logopedická s.r.o. | Ostrava | www.zs-klokanek.cz

Základní škola a Mateřská škola Úsov | https://zsusov.cz/

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky | www.skolavrbatky.cz

Základní škola Samotišky | https://skola-samotisky.cz/ 

FZŠ dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc | www.zsroznavska.cz

ZŠ a MŠ Řezníčkova Olomouc | www.zs-reznickova.cz

Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané | www.zsnamest.cz

Ambulance klinické psychologie s.r.o. | https://amkp.cz/  

Základní škola Jungmannova Litovel | https://www.zsjl.cz/ 

Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 | https://zslogo.cz/ 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace | https://www.zssvatoplukova.cz/ 

Základní škola Litovel, Vítězná 1250 | www.zsviteznalitovel.cz 

Ke stažení