TETRECOM

Diagnostická pomůcka pro speciální pedagogy - logopedy založená na technologii Eye Tracking

Vyvíjená Univerzitou Palackého v Olomouci

Pro speciální pedagogy a logopedy vyvíjíme TETRECOM – pomůcku Univerzity Palackého, která dokáže včas vyhodnotit obtíže ve čtení, počítání a porozumění v rozvoji rané gramotnosti.

TETRECOM umí okamžitě a cíleně odhalit silné i slabé stránky klientů, a to i před návštěvou specializovaného zařízení.

Proč naši technologii využít

Včasný screening obtíží

Cílená intervence

Zkušenosti z výzkumu

Profesionální odborný tým

jak to funguje

TETRECOM je zaměřen na kvantifikaci znalosti tiskacích a psacích písmen, čísel, znamének základních matematických operací a porozumění vybraným pojmům u dětí – začínajících čtenářů v 1. třídě základní školy. Je určen odborníkům, zejména speciálním pedagogům a logopedům.

Pro screening budete potřebovat standardní počítač, snímač očních pohybů Tobii Pro a náš software. Spolu s balíčkem získáte odbornou příručku s pokyny a metodikou. Pro další radu vám může být k dispozici konzultant.

Screening klienta odborníkem

Počítač/notebook s monitorem

Snímač očních pohybů

TETRECOM aplikace/software

Protokol s výsledky

s čím pomůžeme

Výhodou naší technologie je včasné a rychlé zjištění nedostatků. Problém se řeší v akutní fázi. Chceme předejít fixaci obtíží a šetřit dětem drahocenný čas (zpravidla několik týdnů), kdy je dítě objednáno a čeká na vyšetření ve školském poradenském zařízení.

Výsledky vyšetření pomocí aplikace TETRECOM pomohou identifikovat děti, u kterých můžeme včasnou intervencí minimalizovat obtíže ve čtení, psaní, matematice a porozumění.

Jedná se zejm. o děti s vývojovou dysfázií (vývojovou jazykovou poruchou), děti v riziku rozvoje specifické poruchy učení, děti v riziku nižší školní úspěšnosti, děti s poruchou artikulace, fonologickou poruchou, děti s počínající koktavostí, s odlišným mateřským jazykem než českým apod.

Vyšetření umožní identifikovat odchylky v artikulaci hlásek, projevy neplynulosti při čtení písmen u dětí s počínající koktavostí.

Pomůcku lze využít napříč metodami prvopočátečního čtení (analyticko-syntetická, genetická, globální).

naši partneři

Prodejce moderních kompenzačních pomůcek a poskytovatel poradenství v této oblasti.

Technologie je vyvíjena díky podpoře Technologické agentury ČR (TP01010015).

Tobii Pro je světovým lídrem ve výzkumných řešeních technologie snímače očních pohybů.

Více o Spektře

Již více než 30 let dodáváme kompenzační pomůcky a asistivní technologie pro osoby s různými formami hendikepu. Zaměřujeme se jednak na lidi s obtížemi v oblasti zrakového vnímání, jednak na osoby s omezením v oblasti motoriky, komunikace či kognitivních funkcí.

Naším cílem je, aby se ke každému z našich klientů dostala pomůcka, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám a schopnostem. Proto klademe zásadní důraz na správnou diagnostiku. Zkušenosti, které jsme díky tomu získali, jsme zúročili nejen při práci s lidmi s postižením, ale také při vývoji softwarového vybavení pro tuzemský trh i zahraniční výrobce.

Více o TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Její hlavní úlohou je příprava a realizace programů státní podpory, jejichž smyslem je podnítit propojení výzkumných organizací aplikovaného výzkumu s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a k hospodářskému růstu České republiky. Mezi další úkoly TA ČR patří rozvoj nových nástrojů na podporu užší výzkumné spolupráce akademického sektoru s podnikatelskou sférou i státní správou. Význam inovativních řešení napříč všemi obory je akcentován ve všech programech TA ČR. Pro státní podporu aplikovaného výzkumu a inovací a Agenturu samotnou je nejdůležitější uplatnění výsledků podpořených projektů v praxi.

Více o Tobii Pro

Vyvíjíme a prodáváme zařízení a služby pro technologii snímání očních pohybů, které dnes používá více než 3 500 společností a 2 500 výzkumných institucí, včetně všech 50 nejlepších světových univerzit. Tobii Pro je divizí skupiny Tobii Group, která vyvíjí špičkovou technologii snímání očních pohybů od roku 2001. Další informace: www.tobiipro.com

zapojené školy

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc | www.logopaed.cz

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. | Šumperk| www.schola-viva.cz

Základní škola logopedická s.r.o. | Ostrava | www.zs-klokanek.cz

Základní škola a Mateřská škola Úsov | https://zsusov.cz/

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky | www.skolavrbatky.cz

Základní škola Samotišky

FZŠ dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc www.zsroznavska.cz

ZŠ a MŠ Řezníčkova Olomouc www.zs-reznickova.cz

Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané www.zsnamest.cz

Ke stažení