Kurzy

Kurz  

TETRECOM DIAGNOSTIKA ZNALOSTI PÍSMEN A ČÍSEL pro pedagogy, speciální pedagogy a logopedy

Na kurzu se naučíte ovládat SW a HW TETRECOM, testovat jednotlivé žáky a určovat, která písmena a čísla dělají žákovi problémy. Lektoři s Vámi také budou sdílet své zkušenosti z testování.

Vzdělávací akce TETRECOM je určena pro zájemce z řad učitelů 1. stupně základních škol, speciálních pedagogů, speciálních pedagogů – logopedů, logopedů nebo učitelů mateřských škol, kteří mají zájem naučit se pracovat s diagnostickou pomůckou k rozpoznání znalosti písmen (malých a velkých tiskacích, malých a velkých psacích písmen) a čísel u začínajících školáků založenou na technologii eye tracking. 

LEKTOŘI
PhDr. Renata MLČÁKOVÁ, Ph.D.

Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

TERMÍN: 

Část 1: 3. - 4. 11. 2023 (pá, so)

Část 2: 25.11. 2023 (so)

Kurz je rozdělen na prezenční a on-line samostatnou část. 

24 hodin prezenční výuky (teoretická a praktická část):

9:00-10:30, 10:45-12:15, 13:15-14:45, 15:00-16:30. 

10 hodin samostatné on-line práce s nástrojem v terénu.

MÍSTO: 

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc 779 00

CENA: 

5 000 Kč/osoba/celý kurz (v ceně kurzu je zahrnuto menší občerstvení, roční licence nástroje TETRECOM a uživatelský manuál TETRECOM)

Akreditovaný kurz. 

Na kurz je potřeba se přihlásit ve dvojici za jedno pracoviště. Přihlášku si vyplňuje každý účastník sám individuálně. Prosíme každého účastníka, aby měl s sebou k dispozici vlastní notebook, myš a jeden eye tracker do dvojice (odkaz na typ eye trackeru bude účastníkům předem zaslán).

JAK SE PŘIHLÁSIT

https://ccv.upol.cz/kurzy-detail/645


KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Pavla Šindlerová, pavla.sindlerova01@upol.cz, 585 635 148 

LETÁK: 

ke stažení ZDE

Reflexe z prvního kurzu 10/2022